Výzva všem klubům, které chtějí využít dotační výzvu NSA „Můj klub“. Je potřeba dokončit proces žádosti podle dokumentu v příloze.

Přesně tedy, potvrdit členství je nutné provést v centrální evidenci sportovců NSA na
internetové adrese www.rejstriksportu.cz.
Kluby, které toto ještě neprovedly, musí tento krok učinit co nejdříve.

V případě nepotvrzení členství v zastřešující organizaci se kluby,
žádající v dotačním programu Můj klub 2024, vystavují riziku
případnému neposkytnutí finanční podpory ze strany NSA.