V příloze naleznete rozpisy soutěží družstev od mladšího žactva až po dospělé.

DŮLEŽITÉ!!!

Nižší soutěže mladšího žactva, které letos budou hrány ve formátu dva+dva, zadávejte z hlediska soupisky bez ohledu na chybové hlášení. Soupiska bude následně schválena administrátorem ve snížených počtech hráčů.