28. 12. 2016

Výběrové řízení na pořadatelství turnajů tř. B

vyberove_rizeni-turnaje_b_leto_2017 (doc)

Výběrové řízení na pořadatelství oblastních přeborů jednotlivců na otevřených dvorcích pro rok 2017

vyberove_rizeni-lop-leto_2017 (doc)

Přehled termínů a důležité informace pro tenisové oddíly a kluby v rámci ZČTS pro sezonu 2017

zcts_terminy_2017 (doc)

28. 11. 2016

Rozpis HOP 2017 mládeže a minitenisu

rozpis-hop-minitenis-2017
rozpis-hop-mladeze-2017

31. 10. 2016

Rozpis halových oblastních přeborů mužů a žen 2017

zapadocesky_rozpis_hop_2017 (DOC)

17. 10. 2016

Soutěž Babytenistů ZČTS 2016

soutez-babytenis-celkove-poradi-2016 (DOCX)

8. 9. 2016

Výběrová řízení

Výběrové řízení turnajů kategorie ,,B,, žactva, dorostu, mužů a žen pro zimní sezonu 2017 (doc)

Výběrové řízení na pořadatelství halových oblastních přeborů jednotlivců pro rok 2017 (doc)

29. 6. 2016

Babytenis 2016

ZCTS-OBLAST-BABYTENIS (DOC)

24. 5. 2016

Ohlášení o svolání valné hromady Západočeského tenisového svazu, o. s. IČ: 49777491 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

Vážení členové Západočeského tenisového svazu,

tímto ohlašujeme, že valná hromada Západočeského tenisového svazu (ZTS) je svolána

dne 24. června 2016 od 16:30 hodin v klubovně TK Sportcentrum Roudná (TK Prazdroj Plzeň).

Na programu valné hromady je schválení návrhu smlouvy o fúzi sloučením Českého tenisového svazu (ČTS) IČ: 538388, Pražského tenisového svazu (PTS) IČ: 41693965, Středočeského tenisového svazu (StTS) IČ: 48132993, Jihočeského tenisového svazu (JTS) IČ: 43852441, Západočeského tenisového svazu (ZTS) IČ: 49777491, Severočeského tenisového svazu (STS) IČ: 27051943, Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) IČ: 22876251, Jihomoravského tenisového svazu (JmTS) IČ: 15526810 a Severomoravského tenisového svazu (SmTS) IČ: 45234159.
Důvodem projednání návrhu smlouvy o fúzi je potřeba zjednodušit stávající organizační, administrativní a logistickou strukturu ČTS a oblastních tenisových svazů, které již nyní působí v těsně provázané organizační struktuře. Cílem je změna vztahu formálně na sobě nijak nezávislých spolků na organizační strukturu ČTS jako hlavního spolku a oblastních tenisových svazů jako jeho pobočných spolků ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Členům ZTS jsou k dispozici v sídle ZTS, a zároveň ke stažení ve formátu pdf. na těchto webových stránkách zde následující dokumenty:
návrh smlouvy o fúzi,
stanovy nástupnického spolku ČTS, příloha 1, příloha 2,
vzorové stanovy pobočného spolku ČTS,
přehled výkazů majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců a
zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze.
V Plzni dne 24. 5. 2016 Zdeněk Štengl,
Předseda ZČTS

13. 5. 2016

Rozpisy LOP 2016

rozpis – dospělí LOP 2016 (doc)

rozpis – mládež LOP 2016 (doc)

rozpis – mini-baby LOP 2016 (doc)

Next Page »