15. 2. 2017

Nabídka spolupráce s O2 TV pro kluby ČTS

O2_Tenis_nabidka (PDF)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souvislosti s povinností elektronické evidence tržeb, jsme vyjednali výhodnější podmínky pro kluby, které budou mít povinnost tržby evidovat. Výhodnější podmínky platí i pro subjekty, které v klubu působí. Provozují kantýnu, restauraci, obchod, servis apod.
Náš svaz se dohodl na spolupráci se společností O2.
Dohoda je ve formátu, že nestanovuje žádné povinnosti. Dohoda je v rovině dobrovolnosti a její naplňování záleží na úvaze a potřebnosti jednotlivých subjektů. Umožňuje také provoz bez fiskalizace, to je zajímavé pro ty, kteří čekají na další vlnu a chtějí být připraveni, a také pro ty, kteří chtějí mít přehled o svých tržbách. Zajímavá bude možnost nadstavbových softwarů – evidence členů, placení příspěvků, rezervační systém a další.
O2 garantuje bezplatný provoz O2 eKasy do doby, kdy se Vás bude týkat zákonná povinnost a v případě, že zákon nenabyde platnost, tak od Vás celé zařízení odkoupí za plnou cenu zpět.
Už dnes si tedy můžete eKasu pořídit a využívat výhody s tím spojené, například – poplatek na platebním terminálu pouze 0,99% z platby. Bez omezení a zřizování dalšího účtu atd.
O2 TV, která mimo jiné obsahuje O2TV Tenis, jsme vyjednali za bezkonkurenční cenu 299 Kč za měsíc. Běžná cena pro veřejnou projekci je 6500 Kč.
Parametry dohody:
1) Pro 10 nejvýraznějších tenisových klubů (rozlišeno geograficky, počtem členů atd):
O2TV a O2 eKasa na rok zcela zdarma.
Návrh výběru těchto klubů, je v kompetenci ČTS.
Podmínkou této nabídky je aktivní používání O2TV Tenis a O2 eKasa.
2) Pro prvních 100 tenisových klubů:
O2TV za cenu 299 Kč za měsíc (běžná cena pro veřejnou projekci je 6500 Kč)
eKasa na rok zdarma.
3) Pro ostatní kluby:
eKasa na jeden měsíc zdarma.
eKasa – nabídka platí i pro subjekty, které v klubu působí – tedy nájemce kantýny, hospody, provozovatele servisů, obchůdků.
O2 bude s námi dále spolupracovat na vývoji a testování dalších systémů, které využijeme ve svém oboru (rezervační systém, placení členských příspěvků atd.). Zde je jen potřeba definovat, co potřebujeme. Co chceme, aby software uměl. Tento software bude součástí eKasy.
Více najdete v přiloženém letáku a u kontaktní osoby:
Martin Vojta | O2 eKasa
Senior Account Manager
M +420 702 080 104
E martin.vojta@o2.cz
S přáním hezkého dne,
Pavel Saic
předseda PTS

28. 12. 2016

Výběrové řízení na pořadatelství turnajů tř. B

vyberove_rizeni-turnaje_b_leto_2017 (doc)

Výběrové řízení na pořadatelství oblastních přeborů jednotlivců na otevřených dvorcích pro rok 2017

vyberove_rizeni-lop-leto_2017 (doc)

Přehled termínů a důležité informace pro tenisové oddíly a kluby v rámci ZČTS pro sezonu 2017

zcts_terminy_2017 (doc)

28. 11. 2016

Rozpis HOP 2017 mládeže a minitenisu

rozpis-hop-minitenis-2017
rozpis-hop-mladeze-2017

31. 10. 2016

Rozpis halových oblastních přeborů mužů a žen 2017

zapadocesky_rozpis_hop_2017 (DOC)

17. 10. 2016

Soutěž Babytenistů ZČTS 2016

soutez-babytenis-celkove-poradi-2016 (DOCX)

8. 9. 2016

Výběrová řízení

Výběrové řízení turnajů kategorie ,,B,, žactva, dorostu, mužů a žen pro zimní sezonu 2017 (doc)

Výběrové řízení na pořadatelství halových oblastních přeborů jednotlivců pro rok 2017 (doc)

29. 6. 2016

Babytenis 2016

ZCTS-OBLAST-BABYTENIS (DOC)

24. 5. 2016

Ohlášení o svolání valné hromady Západočeského tenisového svazu, o. s. IČ: 49777491 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

Vážení členové Západočeského tenisového svazu,

tímto ohlašujeme, že valná hromada Západočeského tenisového svazu (ZTS) je svolána

dne 24. června 2016 od 16:30 hodin v klubovně TK Sportcentrum Roudná (TK Prazdroj Plzeň).

Na programu valné hromady je schválení návrhu smlouvy o fúzi sloučením Českého tenisového svazu (ČTS) IČ: 538388, Pražského tenisového svazu (PTS) IČ: 41693965, Středočeského tenisového svazu (StTS) IČ: 48132993, Jihočeského tenisového svazu (JTS) IČ: 43852441, Západočeského tenisového svazu (ZTS) IČ: 49777491, Severočeského tenisového svazu (STS) IČ: 27051943, Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) IČ: 22876251, Jihomoravského tenisového svazu (JmTS) IČ: 15526810 a Severomoravského tenisového svazu (SmTS) IČ: 45234159.
Důvodem projednání návrhu smlouvy o fúzi je potřeba zjednodušit stávající organizační, administrativní a logistickou strukturu ČTS a oblastních tenisových svazů, které již nyní působí v těsně provázané organizační struktuře. Cílem je změna vztahu formálně na sobě nijak nezávislých spolků na organizační strukturu ČTS jako hlavního spolku a oblastních tenisových svazů jako jeho pobočných spolků ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Členům ZTS jsou k dispozici v sídle ZTS, a zároveň ke stažení ve formátu pdf. na těchto webových stránkách zde následující dokumenty:
návrh smlouvy o fúzi,
stanovy nástupnického spolku ČTS, příloha 1, příloha 2,
vzorové stanovy pobočného spolku ČTS,
přehled výkazů majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců a
zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze.
V Plzni dne 24. 5. 2016 Zdeněk Štengl,
Předseda ZČTS

Next Page »